دوره حسابداری شرکتهای خدماتی - استاد عباس دین محمدی

سرفصلهای دوره : 

معرفی حساب ها2 
معرفی صورت های مالی 
صورت های مالی
تجزیه و تحلیل رخدادهای مالی 
ثبت رخدادهای مالی 
پروژه 
تعدیل حساب ها 
بستن حساب ها
تمرین کامل 
 تمرین تجزیه تحلیل جدید
دفتر کل معین و تراز آزمایشی
نرم افزار هلو 

مدت دوره 12 ساعت 

پس از ثبت نام می توانید فایل تصویری را دانلود کنید 

پس از ثبت نام در گروه وات ساپ به مدت 3 ماه با حضور استاد پشتیبانی و حل تمرین انجام می شود 
 

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ 0 0 0 660 لینک کوتاه: riskac.ir/6230

دوره های اموزشی