دوره جامع کسب و کار - معرفی دوره

مدرس            عنوان دوره مدت زمان دوره
1 محمدحسین ادیب        اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی 9 ساعت                                                                                   
2 محمدحسین ادیب    مدیریت ریسک 11 ساعت
3 دکترمحمدخطیبی   مدیریت استراتژیک 18 ساعت و 43 دقیقه      
4 دکتر محمد خطیبی   مدلهای استراتژیک  (در حال به روز رسانی)  
5 دکتر محمد خطیبی      اقیانوس آبی  11 ساعت
6 دکتر جمشید اثنی عشری  شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار 30 ساعت
7 دکتر جمشید اثنی عشری    به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار 13 ساعت
8 دکتر علی اسدالهی   مدیریت مالی 9 ساعت
9 دکتر محمدحسین غوثی اصول و فنون مذاکره  30ساعت
10 دکتر امیرحسین صبورطینت     رفتار سازمانی 11.5 ساعت
11 دکتر امیرحسین صبورطینت     مدیریت منابع انسانی                                                                            7 ساعت
12 استاد کامران پورفتحی     اکسل پیشرفته (پیش نیاز دوره مدیریت پروژه MPS)                    11 ساعت 
13 مهندس محمد میرمرتضوی   مدیریت پروژه MPS 14 ساعت
14 مهندس محمد میرمرتضوی        مدیریت عملیات در کسب و کار (درحال بروز رسانی)  
15 مهندس محمد میرمرتضوی    مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی)  
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا   بازاریابی 5 ساعت
17 دکتر زهرا هاشمی پور     شناسایی اصول حسابداری در مدیریت 10 ساعت
18 استاد علیجاه شهربانوئی  برنامه ریزی بازاریابی تدوین مارکتینگ پلن 17 ساعت
19 استاد دین محمدی     حسابداری شرکتهای خدماتی 6 ساعت

این دوره به روز رسانی خواهد شد

مدت زمان

مدت زمان دوره جامع کسب و کار  250 ساعت آموزشی غیرحضوری می باشد

ارائه گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای

توضیحات دوره در خصوص نام اساتید، سرفصلها، مدت هر دوره و ... در فایل ضمیمه

فایل صوت و تصویر قابل دانلود است
این دوره به مدت یکسال می باشد و به مرور به مطالب افزوده خواهد شد.

قیمت  دوره 5 میلیون تومان است

ثبت نام در دوره 

دانلود ویدیو (دکتر صبورطینت - مدیریت منابع انسانی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد ادیب - مدیریت ریسک - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد ادیب - اشراف به اقتصاد - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر زهرا هاشمی - شناسایی اصول حسابداری در مدیریت- معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد دین محمدی - حسابداری شرکتهای خدماتی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر محمد خطیبی - مدیریت استراتژیک - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر علی اسدالهی - مدیریت مالی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر جمشید اثنی عشری / مدیریت زمان)
دانلود ویدیو (اقیانوس آبی - دکتر محمد خطیبی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر امیرحسین صبورطینت - رفتار سازمانی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد علیجاه شهربانویی - برنامه ریزی بازاریابی تدوین مارکتینگ پلن)
دانلود ویدیو (اصول و فنون مذاکره - دکتر محمدحسین غوثی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (آینده کسب و کار و سرمایه گذاری در کانادا - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - استاد علیجاه شهربانویی- کمپین نویسی و برندسازی)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - مدیریت اطلاعات - دکتر میرمرتضوی)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - مدیریت فروش- دکتر پرویز درگی)

پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۰ 0 0 0 9228 لینک کوتاه: riskac.ir/6183

رایگان