دوره تحلیل اقتصاد ایران در سال 1400

سمینار بررسی بودجه 1400

سمینار پیش بینی آینده قیمت نفت 

سمینار آینده اقتصاد ایران در سال 1400

فایلهای هدیه :

سمینار بودجه - دکتر جمشید اثنی عشری

سمینار مدیریت بر مبنای هدف استاد دکتر جمشید اثنی عشری

گفت و گو بهروز تشکر  با دکتر احسان تقی زاده  روانشناس در خصوص ارتعاشات مثبت در روان و زندگی 

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ 0 0 0 1209 لینک کوتاه: riskac.ir/4650

تک فروشی