مجموعه سمینارهای اینده کسب و کار در سال 99

مجموعه سمینارهای سال 99

12 سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار

12 سمینار کرونا

12 سمینار نبض بازار در ماه آینده

12 سمینار سبد دارایی

12 سمینار رتبه بندی شرکتهای بورس

مجموعا به مبلغ 2 میلیون و 200 هزار تومان

يکشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ 0 0 0 1214 لینک کوتاه: riskac.ir/4484

دوره های اموزشی