سمینار باید ها و نباید های کسب و کار اردیبهشت1401

تاریخ برگزاری 6 اردیبهشت 1401

مدت 110 دقیقه 

پس از ثبت نام فایل صوت و تصویر را در همین صفحه می توانید دانلود کنید 

در صورتیکه دوره ویژه بهار و تابستان 1401 را ثبت نام کردید از طریق فاکتورهای من دسترسی دارید 

سه شنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ 0 0 0 795 لینک کوتاه: riskac.ir/6360

تک فروشی