آینده کسب و کار در دیماه 1400

بایدها و نبایدهای کسب و کار – 7 دی
پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی–(عوامل موثر بر نرخ دلار) -14 دی
با درآمد 10 تا 100 میلیون تومان در ماه چه کنیم؟ - 21 دی
نبض بازار در ماه آینده – 28 دی

پنجشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۰ 0 0 0 1466 لینک کوتاه: riskac.ir/5795

دوره های اموزشی