رقم واقعی خرید هر خانواده در ماه

✍️محمد حسین ادیب

با تخصص دکترا در رشته ژنتیک و استخدام در یک موسسه تحقیقاتی بزرگ،  حقوق یک استاد دانشگاه در سال اول استخدام در لندن ، معادل هزینه مهد کودک فرزندش و هزینه بنزین از منزل تا محل کار است

آیا بر این اساس باید قدرت خرید مردم انگلیس را قضاوت کرد ؟

بر اساس حقوق دریافتی ؛ هیچ کارمندی در ایران نمی تواند واحد مسکونی خریداری کند ولی چند در صد کارمندان دولت فاقد مسکن شخصی هستند ؟

توجه به شاخص حقوق به عنوان یک عامل تصحیح کننده فهم قدرت خرید ؛ لازم است اما تنها بر اساس حقوق کارمندان ، قدرت خرید مردم را قضاوت کردن و عوامل دیگر را ندیدن ، درک نادرست از قدرت خرید مردم می دهد

در دنیای امروز می گویند مجموعه خرید جامعه اعم از خانواده ها و فعالین اقتصادی باید بین 5٠ تا 6٠ درصد نقدینگی در جریان باشد ( بین نقدینگی در جریان با نقدینگی تفاوت قائل شوید ) ؛ آیا در ایران همین گونه است ؟

نقدینگی بدون سپرده یکساله و دو ساله :
٢٠٢5 هزار میلیارد تومان

٢٠٢5 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جریان است ؛ سپرده یکساله و دو ساله جز نقدینگی هست اما در جریان نیست

٢٠٢5 هزار میلیارد تومان باید منجر به چه میزان فروش در جامعه شود ؟

فروش از طریق سامانه های فروشگاهی ، اینترنت و موبایل در مرداد  : 5٣6 هزار میلیارد تومان

فروش از طریق چک های عادی ، رمز دار و حواله ساتنا در مرداد ١4٠٠: 4٣٢ هزار میلیارد تومان

خود پرداز ها : همه برداشت از خود پرداز  صرف خرید نمیشود و بخشی از آن انتقال وجه از یک حساب فرد به حساب دیگری از خود فرد است هر چند به خاطر مالیات خانواده ها با انتقال حساب که خرید واقعی نباشد به سادگی گردش مالی ایجاد نمی کنند  و از آن احتراز می کنند ، در مرداد ماه  برداشت از خودپردازها ٢45 هزار میلیارد تومان بود ؛ در این مورد بانک مرکزی آماری ارائه نمی دهد که چه میزان از برداشت از خودپردازها  انتقال از یک حساب مشتری به حساب دیگر خود اوست و یا چه مقدار انتقال وجه بین اعضای خانواده است ولی یک بانک را که نگارنده اطلاع دارد ٣5 درصد از برداشت از خود پرداز ها غیر واقعی است و نباید برداشت از حساب را دریافت وجه نقد یا انتقال به حساب دیگری در ازای خرید دانست ؛ بر این اساس از ٢45 هزار میلیارد تومان برداشت از خود پرداز ها ١5٩ هزار میلیارد تومان آن را باید برداشت نقدی برای خرید با اسکناس و یا خرید و انتقال وجه از طریق خود پرداز دانست

لذا جمع ٧ فقره خرید از طریق سامانه فروشگاهی ، موبایل و اینترنت ، خرید از طریق چک عادی ، چک رمز دار و ساتنا و برداشت از خود پرداز ؛ منجر به خرید ١١٢٧ هزار میلیارد تومان می‌شود

١١٢٧ هزار میلیارد تومان معادل 56 درصد نقدینگی در جریان است

در ده کشور نمونه نسبت خرید به نقدینگی در جریان بین 5٠ تا 6٠ درصد است یعنی با نمونه ایران سازگار است

برخی کاربران از اینکه میزان فروش در کشور تا این اندازه بالاست شگفت زده میشوند اینها اگر بر اساس میزان فروش خود قضاوت می کنند به جای تشکیک در آمار باید ببینند دیگران چگونه می توانند بفروشند ، اینها فروش بلد نیستند

@adibmh

سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 787 لینک کوتاه: riskac.ir/5790

مقالات