اینقدر که فضای رسانه ای کشور می گوید مردم بدبخت نیستند

محمدحسین ادیب

هر خانواده ایرانی بطور میانگین بر اساس آمار بانک مرکزی در مرداد ١4٠٠ در سه فقره خرید با موبایل ، خرید با اینترنت و خرید از پایانه های فروشگاهی ٢٠ میلیون تومان ؛ خرید انجام می دهد
آمار سه فقره خرید بالا باعث بهت عده زیادی شده است
در اظهار نظر کاربران در اینستاگرام هیچ کس در آمار فوق تردید نکرده اند
غیر ممکن است آمار موجود در این خصوص دستکاری شده باشد چون بانکها بابت سه فقره فوق باید هزینه پرداخت کنند و هیچ بانکی حاضر به پرداخت هزینه اضافی برای تولید آمار غلط نیست

نظر به اینکه آمار فوق در سایت بانک مرکزی به تفکیک بانک ارائه میشود و نگارنده اطلاع دقیق موردی از آمار  دو بانک دارد آمار ارائه شده بانک مرکزی با آمار دو بانک که نگارنده اطلاع زنده از آن دارد کاملا منطبق است و گواه دستکاری نیست

صحت آمار فوق از طریق دومی هم اثبات میشود :
چک های عادی صادره گواه حجم معاملات خرد در کشور است :
در مرداد :چک عادی وصولی :١٧٣ هزار میلیارد تومان

چک های رمز دار و پرداخت از طریق ساتنا گواه حجم معاملات کلان در کشور است :

چک رمز دار در مرداد ١4٠٠: ٩٣  هزار میلیارد تومان
پرداخت از طریق ساتنا در مرداد ١4٠٠: ١66 هزار میلیارد تومان
جمع چک رمز دار و ساتنا در مرداد : ٢5٩  هزار میلیارد تومان

جمع چک های عادی ، رمز دار و حواله ساتنا در مرداد ١4٠٠: 4٣٢ هزار میلیارد تومان

خرید از طریق موبایل ، اینترنت و سامانه های فروشگاهی در مرداد 5٣6 هزار میلیارد تومان و پرداخت خرد و کلان از طریق چک عادی ، رمز دار و ساتنا 4٣٢ هزار میلیارد تومان که بسیار به هم نزدیک است

همه انواع خرید شامل خرید از طریق سامانه فروشگاهی ، اینترنت و موبایل نیست و خرید نقدی خانواده ها در این آمار نیامده است لذا خرید خانواده ها بیش از 5٣6 هزار میلیارد تومان در ماه است ، همه آمار پرداخت هم شامل چک عادی ، چک رمز و ساتنا نیست  و پرداخت بیش از این است اما نزدیکی ٨٠ درصدی خرید سه گانه جمعا به مبلغ 5٣6 هزار میلیارد تومان و پرداخت 4٣٢ هزار میلیارد تومانی گواه صحت آمار فوق است

تحلیل فوق نشان می دهد متوسط خرید جامعه گواه وجود رکود در اقتصاد کشور نیست

متوسط خرید جامعه نشان می دهد این قدر که فضای رسانه ای کشور نشان می دهد مردم بدبخت نیستند

اینهایی که روزانه ٢٠ میلیون تومان به ٢٧ میلیون خانواده کالا و خدمات می فروشند در فضای رسانه ای کشور حضور ندارند آنها مشغول فروشند و فرصت ندارند سری به فضای رسانه ای کشور بزنند

سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 380 لینک کوتاه: riskac.ir/5785

مقالات