آینده کسب و کار در مرداد 1400

سمینار باید ها و نباید ها کسب وکار- 5 مرداد

سمینار پبشنهاد برای سبد دارایی - 12 مرداد

سمینار رتبه بندی شرکت های برتر بورس -19 مرداد

سمینار نبض بازار -26 مرداد

سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ 0 0 0 932 لینک کوتاه: riskac.ir/5497

دوره های اموزشی