مجموعه سمینارهای تابستان 1400

مجموعه 13 سمینار تابستان 1400

شامل :

دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار

تاریخ های برگزاری سمینارها:

1 تیر - 5 مرداد - 2 شهریور

دوره سبد دارایی شخصی تابستان

تاریخ های برگزاری سمینارها :
عوامل موثر بر نرخ طلا(12 مرداد )، عوامل موثر بر نرخ دلار(9 شهریور)، عوامل موثر بر قیمت مسکن(12 مهر)، پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی(9 آبان)

دوره سهام و بازار سرمایه

تاریخ برگزاری سمینار ها :

 22 تیر - 19 مرداد - 23 شهریور

دوره نبض بازار در ماه آینده

تاریخهای برگزاری سمینارها:

29 تیر - 26 مرداد - 30 شهریور

 

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ 0 0 0 998 لینک کوتاه: riskac.ir/5323

تک فروشی