اینده کسب و کار - اسفندماه 99

سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار

سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی

سمینار رتبه بندی شرکتهای بورس

سمینار نبض بازار در ماه آینده

سمینار پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1400

سمینار بودجه 1400

سمینار مدیریت هزینه استاد دکتر جمشید اثنی عشری

گفت و گو بهروز تشکر با دکتر مهدی وحید دستجردی متخصص مغز و اعصاب در خصوص انواع سردردها

سمینار مدیریت بر مبنای هدف استاد دکتر جمشید اثنی عشری 

گفت و گو بهروز تشکر  با دکتر احسان تقی زاده  روانشناس در خصوص ارتعاشات مثبت در روان و زندگی

جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ 0 0 0 1550 لینک کوتاه: riskac.ir/4568

دوره های اموزشی