سمینار باید ها و نباید های کسب و کار در بهمن 99

تاریخ برگزاری 7 بهمن 99

مدت 90 دقیقه 

پس از ثبت نام می توانید فایل های صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود کنید 

سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ 0 0 0 1170 لینک کوتاه: riskac.ir/4139

تک فروشی