فروش 54 میلیارد دلار گاز در داخل با دلار 6٢٠ تومان

 

✍️محمد حسین ادیب

مردم 54 میلیارد دلار گاز را با دلار 6٢٠ تومان ، ١٩ میلیارد دلار فرآورده های نفتی را با دلار ٢٢5٠ تومان ، ٣6 میلیارد دلار کالاهای وارداتی را با نرخ روز حدود ٢5 هزار تومان وارد خریداری می کنند

خودتان میانگین قیمت دلار برای سه مورد فوق را بدست آورید ، من جرات ندارم ، من یکبار در ١6 آذر ١٣٩١ این میانگین را محاسبه و اعلام کردند هنوز به من انتقاد می‌کنند

در ذیل با جزئیات نشان داده میشود که 6٢٠ تومان چگونه بدست آمده است ؛ حوصله می خواهد ، اگر می خواهید به بحث دلار مسلط شوید باید این مقاله را با حوصله بخوانید ، عجله ای نمیشود ؛ این مقاله را باید یک هفته بخوانید باید؛ آمار های آن را از حفظ شوید

همه آمار ها مستند هستند در مواردی آمار سال جاری را داشتیم اما مستند نبود و با آمار سال ٩٧ تفاوت کمی داشت لذا به سبب مستند بودن آمار سال ٩٧ مورد استفاده قرار گرفت در مواردی آمار سال جاری در دسترس بود اما آمار سال ٩5 مستند بود و با آمار سال جاری تفاوت جدی نداشت لذا آمار سال ٩5 مورد استفاده قرار گرفت

یک - فروش گاز به بخش خانگی
مصرف گاز در بخش خانگی در ماه‌های سرد و گرم در سال 1397 به‌ ترتیب در حدود 38.7 و 12.4 میلیارد مترمکعب و کل مصرف گاز در بخش خانگی در سال مذکور حدود 51.2 میلیارد مترمکعب بوده است.

گازرسانی به نیروگاه‌ها : 6١ میلیارد متر مکعب

مصرف گاز در صنایع عمده در سال ٩٨ : 42 میلیارد مترمکعب

سه - مصرف گاز در صنایع غیر عمده بر اساس مصرف فروردین و اردیبهشت : روزانه ٨6 میلیون متر مکعب معادل ٣١ میلیارد متر مکعب

سه -متوسط مصرف گاز روزانه بخش عمومی و تجاری در سال ٩5 : ٢١ میلیون متر مکعب در روز معادل ٨ میلیارد متر مکعب

چهار- متوسط روزانه مصرف گاز در بخش حمل و نقل در سال ٩5 : ٢١ میلیون میلیون متر مکعب معادل ٨ میلیارد متر مکعب در سال

پنج -متوسط مصرف روزانه گاز در بخش کشاورزی :در سال ٩5: 5 میلیون متر مکعب معادل ٢ میلیارد متر مکعب در سال

جمع موارد بالا : ١٩٣ میلیارد متر مکعب

ارزش گاز مصرفی بر اساس معادل ارزش حرارتی نفت با نفت 45 دلار : 54 میلیارد دلار

با دلار. ٢5 هزار تومان ارزش گاز مصرفی : یک میلیون و ٢5٠ میلیارد تومان

ارزش گاز فروخته شده در داخل در سال ٩٩ به گزارش سازمان برنامه : ٣١ هزار میلیارد تومان

دلار گاز فروخته شده در داخل بر اساس گزارش سازمان هدفمند کردن یارانه : 6٢٠ تومان

مردم 54 میلیارد دلار گاز را در سال به قیمت دلاری 6٢٠ تومان خریداری می کنند


پول فروش گاز در اقتصاد چه میشود ؟

بدهی وزارت نیرو ٨6 هزار میلیارد تومان

سئوال می کنند اگر ایران گاز محور شده و گاز جایگزین نفت شده پس پول گاز چه میشود ؟

در این زنجیره مطالب به دقت و به قول روس‌ها آجر به آجر ، رصد میشود که پول گاز چه میشود

کشورهای آمریکای لاتین که در دهه ٨٠ میلادی بر طبل خصوصی سازی می کوبیدند و به نحو افراط گونه بر حذف سوبسید آب و برق تاکید داشتند ٢٠ سال بعد به این نتیجه رسیدند که نعمت خدا ( آب) را نباید خصوصی سازی کرد

همه کشورهایی که بر خصوصی سازی آب و برق در اوج دهه هشتاد تاکید داشتند اکنون از این سیاست ها بازگشته اند

حذف سوبسید آب و برق امروز در دنیا دیگر طرفداری ندارد و در ایران نیز در دستور کار نیست

اما بدهی ٨6 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو داستان دیگری است

در سال ٨٨ در چهارچوب قراردادی بودجه اصلاحی توانیر را به هیئت مدیره توانیر پیشنهاد کردم رابط من با توانیر اصرار داشتند تا قیمت گاز ، نفت کوره و گازوییل مصرفی نیروگاهها را در ساختار هزینه توانیر اضافه کنم اما ما اعداد را روند می کردیم وقتی روند می کردیم عدد حذف می شد

نهاد نظارتی متوسط قیمت گاز فروخته شده به نیروگاهها در سال ٩٧ را 5 تومان اعلام کرده است

متوسط مصرف گاز در سال جاری تا 4 آذر روزانه ١٠5 میلیون مکعب و بر این اساس تا پایان سال ٣٨ میلیارد متر مکعب

١٠٠٠ متر مکعب گاز معادل 6.١6 بشکه نفت ارزش حرارتی دارد با نفت بشکه ای 45 دلار و دلار بازار آزاد، قیمت ارزش حرارتی یک متر مکعب گاز 6٩٣٠ تومان است به زبان صریح بر اساس قیمت نفت، یک متر مکعب گاز 6٩٣٠ تومان قیمت دارد

من قیمت فروش گاز به نیروگاهها در سال جاری را دارم ولی در تهیه این زنجیره گزارش ، فقط آمار هایی استفاده میشود که دو منبع آن را تایید کرده باشند لذا آمار نهاد نظارتی در مورد عملکرد بودجه توانیر در سال ٩٧ مورد استفاده قرار گرفت یک مترمکعب گاز در سال ٩٧ به قیمت 5 تومان در اختیار نیروگاهها قرار گرفته است

گاز به قیمت رایگان در اختیار نیروگاهها قرار می گیرد مردم هزینه حمل گاز از چاه تا نیروگاه را هم پرداخت نمی کنند

آیا فقط گاز برای تولید برق رایگان است و مردم هزینه تبدیل گاز به برق را پرداخت می کنند اگر مردم هزینه پرداخت گاز رایگان به برق را پرداخت می کردند وزارت نیرو ٨6 هزار میلیارد تومان بدهی نداشت

عده ای ٨6 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند که ٩٠ درصد این طلب امسال ایجاد نشده است طلبکاران وزارت نیرو با دوبرابر شدن نرخ ارز ، طلب شان از وزارت نیرو نصف شد

البته طلب به ازای تورم تعدیل میشود ولی درصدی که وزارت نیرو تعدیل طلب به ازای تورم را می پذیرد بسیار ناچیز است

مردم پول انرژی استفاده شده برای تولید برق را نمی پردازند و بخش زیادی از هزینه تبدیل گاز به برق را هم نمی دهند و وزارت نیرو این هزینه دوم را در عمل از جیب پیمانکاران وزارت نیرو پرداخت می کند

ارزش گاز مصرفی نیروگاهها ٢6٣ هزار میلیارد تومان است که رایگان است و پولی بابت آن پرداخت نمی‌شود

آنهایی که می گویند پس پول گاز کو ؟ این یک فقره اش !این یک فقره چقدر است ؟ دولت ماهانه به 4 میلیون و ٧٠٠ هزار نفر شاغل و بازنشسته ٢٠ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند سالانه میشود ٢4٠ هزار میلیارد تومان

یارانه گاز پرداختی به نیروگاهها بیش از پرداخت حقوق به چهار میلیون و ٧٠٠ هزار نفر در سال است

تحویل بگیرید ؛ بقیه پول گاز را فقره به فقره و تا سنت آخر در این سلسله مقالات خواهم آورد

اعضای تیم تحقیق با انتشار این زنجیره مقاله همچنان مخالفند و معتقدند مردم ظرفیت جذب این نوع مقالات را ندارند ممکن است انتشار اینگونه مقالات متوقف شود و به روال قبل بازگردیم ، ببینیم چه میشود !؟

مردم به سوء اداره حساسیت ندارند اما به سوء استفاده حساسیت حداکثری دارند این مقاله مصداق
سوء اداره است

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1792 لینک کوتاه: riskac.ir/4002

مقالات