سمینار باید ها و باید های کسب و کار در اذر99

مدت 90 دقیقه

تاریخ برگزاری 5 اذر

پس از ثبت نام می توانید فایل صوتی را در همین صفحه دانلود کنید

این سمینار قایل تصویری ندارد

پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹ 0 0 0 1775 لینک کوتاه: riskac.ir/3823

تک فروشی