سمینار علل اصلی افزایش نرخ ارز شهریور1400

تاریخ برگزاری 9 شهریور1400

مدت 95 دقیقه 

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود کنید 

سه شنبه ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 2150 لینک کوتاه: riskac.ir/5767

تک فروشی