دوره جامع کسب و کار - مدیریت عملیات در کسب و کار -دکتر سیدمحمد میرمرتضوی (در حال به روز رسانی)

دوره جامع کسب و کار - مدیریت عملیات در کسب و کار -دکتر سیدمحمد میرمرتضوی

دوره در حال به روز رسانی است

سرفصلهای دوره عبارتند از :

- مفهوم عملیات
- استراتژی عملیات
- مفهوم مکان یابی
- مفهوم نقطه سر به سر
- روش های پیش بینی
- مفهوم کار سنجی و زمان سنجی
- نوسانات فصلی
- انواع روش های کنترل موجودی
- مفهوم کنترل و مدیریت کیفیت جامع
- مفهوم بهبود مثتمر
- مفهوم زنجیره عرضه
- مفهوم برنامه ریزی عملیاتی
- خدمات مشتری
- مفهوم مدیریت ظرفیت و تقاضا
- مفهوم انتظار و تئوری صف بندی وعمل
- مفهوم مدیریت فهرست
- تکنیک ها و ابزارهای مدیریت کیفیت
- روش تجزیه تحلیل فرایند وبهبود
- مفهوم توسعه خدمات و محصولات جدید
-  دوره عمر کالا
- مفهوم تامین وخرید

مدرس                                                                                         عنوان دوره
1 محمدحسین ادیب            -                   اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی (9 ساعت)
2 محمدحسین ادیب                                مدیریت ریسک (11.30 ساعت)
3 دکترمحمدخطیبی                                مدیریت استراتژیک (18.5 ساعت)
4 دکتر سیدمحمد خطیبی                     مدلهای استراتژیک  (در حال به روز رسانی)
5 دکتر سیدمحمد خطیبی                      اقیانوس آبی (در حال به روز رسانی)
6 دکتر جمشید اثنی عشری                    شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار (30 ساعت)
7 دکتر جمشید اثنی عشری                      به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار (10 ساعت)
8 دکتر علی اسدالهی                                مدیریت مالی  (9 ساعت)
9 دکتر محمدحسین غوثی                      اصول و فنون مذاکره (در حال به روز رسانی)
10 دکتر امیرحسین صبورطینت             رفتار سازمانی (7.5 ساعت)
11 دکتر امیرحسین صبورطینت              مدیریت منابع انسانی (7.5 ساعت)
12 استاد کامران پورفتحی                        اکسل پیشرفته  (11 ساعت)
13 دکتر محمد میرمرتضوی                      مدیریت پروژه MPS  (10 ساعت)
14 دکتر سیدمحمد میرمرتضوی              مدیریت عملیات در کسب و کار (درحال بروز رسانی)
15 دکتر محمد میرمرتضوی                    مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی)
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا                   بازاریابی (درحال بروز رسانی)
17 دکتر زهرا هاشمی پور                        شناسایی اصول حسابداری در مدیریت (10 ساعت)
18 استاد علیجاه شهربانوئی                   بازاریابی(در حال به روز رسانی)
19 استاد دین محمدی                           حسابداری شرکتهای خدماتی

این دوره به روز رسانی خواهد شد

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.
(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

جمعه ۰۶ اسفند ۱۴۰۰ 0 0 0 636 لینک کوتاه: riskac.ir/6021