با درآمد 10 تا 100 میلیون تومان در ماه چه کنیم؟ - زمستان 1400

عده ای ماهانه بین ده تا صد میلیون تومان مازاد وصولی دارند که در رشته کاری شان قابل جذب نیست مثل برخی از  پزشکان متخصص ، شماری از وکلا ،مهندسان و ... این درآمد مازاد ؛ قلیل تر از آن است که  قابل جذب در سرمایه گذاری های بزرگ باشد یا حداقل تا مدتها باید تجیع شود تا قابل جذب در سرمایه گذاری های بزرگ باشد و از سوی دیگر در مقابل تورم آسیب پذیر است و  به سرعت قدرت خرید خود را از دست می دهد ، هدف این دوره صیانت از پس انداز های کوچک و متوسط در مقابل تورم است

زمان برگزاری دوره سومین سه شنبه هر ماه

شهریه دوره : دوره 3 ماهه 800 هزار تومان

زمان هر سمینار 90دقیقه

تاریخ برگزاری سمینار ها :
21 دی ، 19 بهمن، 17 اسفند

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 0 0 0 1505 لینک کوتاه: riskac.ir/5778

دوره های اموزشی