سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی برای سال 1400

تاریخ برگزاری 12 اسفند99

مدت 90 دقیقه 

فایلهای هدیه : 

سمینار مدیریت هزینه استاد دکتر جمشید اثنی عشری

گفت و گو بهروز تشکر با دکتر مهدی وحید دستجردی متخصص مغز و اعصاب در خصوص انواع سردردها

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ 0 0 0 1120 لینک کوتاه: riskac.ir/4589

تک فروشی