لیست رتبه بندی روزانه سهام سطح سه

لیست رتبه بندی  روزانه سهام سطح سه

اطلاعاتی که لیست سطح سه د به شرح زیر می باشد :

از ساعت 30 : 9 الی 30 : 12

سهام خوب امروز در 30 دقیقه
سهام خوب در سه روز
تغییر رفتار سهامدار در 3 روز
سهام خوب در یک هفته گذشته
سهام خوب در دو هفته گذشته
سهام خوب در یک ماه گذشته
سهم های خوب از 16 مرداد
سهام خوب از اردیبهشت 99
لیست اول نوسان گیری از بزرگ ها
لیست حقوقی ها لیست دوم امروز
گل کاشتن حقوقی ها تا این ساعت
مکمل لیست دوم خرید حقوقی 1 روز
مکمل لیست دوم فروش حقوقی 1 روز
مکمل لیست دوم حقوقی خرید 14 ماه
مکمل لیست دوم حقوقی فروش 3 ماه
مکنل لیست دوم حقوقی خرید 3 ماه
مکمل لیست دوم حقوقی سرمایه
لیست خرید حقیقی ها لیست سوم
گل کاشتن حقیقی ها تا این ساعت
مکمل لیست 3 خرید حقیقی 14 روز
مکمل لیست 3 فروش حقیقی 14 روز
مکمل لیست سوم خرید حقیقی3 ماه
مکمل لیست سوم فروش حقیقی  3 ماه
مکمل لیست 3 حقیقی خالص سرمایه
مکمل لیست حقیقی و حقوقی
لیست چهارم نوسان گیرها
لیست چهارم نوسان گیرهای 2
نحوه استفاده لیست نوسان گیرها
لیست چهارم خرید سهم یک روز
لیست چهارم خرید سهم 3 روز
لیست چهارم خرید سهم در 1 هفته
لیست چهارم خرید سهم در 2 هفته
لیست چهارم خرید سهم شناور 1 هفته
لیست چهارم خرید سهم شناور 2 هفته
لیست چهارم رشد ارزش بازار 1 روز
لیست چهارم رشد ارزش بازار 3 روز
لیست چهارم رشد ارزش بازار 7 روز
لیست چهارم رشد ارزش بازار 14 روز
آموزش تفاوت لیست ها

 

ساعت 30 : 13

نحوه استفاده از 19 لیست سطح سه
لیست هفتم کوتاه و بلندمدت
لیست هشتم پنج شاخص مادر
لیست نهم رشد ارزش بازار
مکمل لیست نهم 1 روزه
مکمل لیست نهم 3 روزه
مکمل لیست نهم 7 روزه
مکمل لیست نهم 14 روز
مکمل لیست نهم 30 روز
لیست دهم امکان اعمال حد ضرر
سوداورترین بخشهای بورسی
لیست یازدهم خودرو و قطعات
لیست دوازدهم قند
لیست سیزدهم دارو
لیست چهاردهم پتروشیمی
لیست پانزدهم فولاد
لیست شانزدهم سیمان
لیست هفدهم پالایشگاه
لیست هجدهم کاشی
لیست نوزدهم معادن
لیست بیستم سرمایه گذاری
لیست بیست و یکم بانکها
لیست بیست و یکم بانکها ورزن دو
مکمل لیست 21 بدهی بورس به بانک
لیست بیست و دوم بیمه ها
اولین ریسک سهام شناور 3 ماهه
دومین ریسک بدهی به بانک و بازار
سومین موجودی مواد و کالا
چهارمین ریسک دارایی جاری
پنجمین ریسک فروش
ششمین ریسک موجودی مواد و کالا 2
انتقال ریسک
نگاه دلاری به بورس
دارندگان 50 درصد سهام شناور
دارندگان 50 درصد سهام شناور 2
شاخص جدید به جای شاخص بورس
وزن هر شرکت از کل بورس
خالص دارایی جاری و ارزش بازار
لیست خرید ویزه شخصیت پرریسک
لیست خرید ویژه شخصیت کم ریسک

 

هر روز از ساعت 9:30 تا 12:30 هر نیم ساعت بروز رسانی می شود

ساعت 13:30 لیست نهایی هر روز منتشر می شود

لیست به صورت فایل اکسل می باشد و قابل دانلود

قیمت اشتراک ماهانه سطح سه 270هزار تومان می باشد

در قسمت مستندات مرتبط یک نمونه از لیست قابل دانلود است به همراه ویدیو اموزش استفاده از لیست

جمعه ۰۷ آذر ۱۳۹۹ 0 0 0 5125 لینک کوتاه: riskac.ir/3824

رایگان