لیست رتبه بندی روزانه سهام سطح دو

لیست رتبه بندی  روزانه سهام سطح یک

هر روز از ساعت 9:30 تا 12:30 هر یک ساعت بروز رسانی می شود

ساعت 13:30 لیست نهایی هر روز منتشر می شود

لیست به صورت فایل اکسل می باشد و قابل دانلود

قیمت اشتراک ماهانه سطح دو 180هزار تومان می باشد

در قسمت مستندات مرتبط یک نمونه از لیست قابل دانلود است به همراه ویدیو اموزش استفاده از لیست

اطلاعاتی که لیست سطح دو در 34 شیت به شرح زیر می باشد :

سهام معامله شده در روز جاری
لیست اول : ویژه نوسان گیران از بازار ، در این لیست هر یک سا عت یکبار اگر اخلال اینترنتی نباشد و سایت بورس دچار اخلال نباشد نشان می دهد 50 درصد سهام فروخته شده به چه شرکتهائی تعلق دارد و چه شرکتهائی 70 درصد سهام خریده  شده را به خود تخصیص داده اند ، این لیست برای کشف رفتار نوسان گیران از بازار کمک کننده است شرکتهائی که از ان نوسان گیری میشود ممکن است در زمره شرکنهائی باشد که که 50 درصد سهام خریداری شده را به خود تخصیص داده اند .
سهام معامله شده در سه روز قبل
چه شرکتهائی پنجاه درصد سهام معامله شده طی سه روز گذشته را شامل می شدند و مقایسه آن با سهام معامله شده در روز جاری ؛  برای تشخیص نوسان گیران از بازار کمک کننده است .  این شاخص وقتی ضریب خطای کمتری دارد که شرکتهائی که پنجاه درصد سهام معامله شده را تشکیل می داده اند بین ده تا بیست شرکت باشند .
در یک هفته چه سهامی خریدند
اگر  شرکتی سهام معامله شده آن جز شرکتهائی باشد که پنجاه درصد سهام معامله شده طی یک هفته گذشته را شامل می شدند این شرکت  کاندید آن است که در زمره شرکتهائی قرار گیرد که  بازار مشغول  نوسان گیری از آن  است  با تسامح شرکتهائی که در لیست 80 درصد سهام معامله شده نیز قرار داشته باشند می توانند مشمول نوسان گیری تلقی شوند .
در دو هفته چه سهامی خریدند
اگر  شرکتی سهام معامله شده آن جز شرکتهائی باشد که پنجاه درصد سهام معامله شده طی دو هفته گذشته را شامل می شدند این شرکت  کاندید آن است که در زمره شرکتهائی قرار گیرد که  بازار مشغول  نوسان گیری از آن  است  با تسامح شرکتهائی که در لیست 80 درصد سهام معامله شده نیز قرار داشته باشند می توانند مشمول نوسان گیری تلقی شوند .
خرید سهام در 7 روز الگوی دوم
درجه اهمیت شیت : 12.5  امتیاز ،  به تعریف سهم شناور مسلط باشید اگر ده درصد یک سهم شناور باشد یعنی 90 درصد سهم هنوز به مالکین اولیه تعلق دارد مهم این است که چند در صد سهام شناور در یک تا دو هفته به فروش می رسد این شیت بر این نکته تمرکز  دارد . این شاخص برای شرکتهای کوچک مناسب است اگرتا 20 درصد سهام شناور یک شرکت در یک هفته به فروش برسد این شرکت کاندید آن است که در زکره شرکتهائی تلقی شود که بازار مشغول نوسان گیری از آن است .
خرید سهام در 2 هفته الگوی دوم
تعریف سهم شناور مسلط باشید اگر ده درصد یک سهم شناور باشد یعنی 90 درصد سهم هنوز به مالکین اولیه تعلق دارد مهم این است که چند در صد سهام شناور در یک تا دو هفته به فروش می رسد این شیت بر این نکته تمرکز  دارد . این شاخص برای شرکتهای کوچک مناسب است اگرتا 20 درصد سهام شناور یک شرکت در یک هفته به فروش برسد این شرکت کاندید آن است که در زکره شرکتهائی تلقی شود که بازار مشغول نوسان گیری از آن است .
اشتباه  در نوسان گیری از خرداد
این لیست رزومه اشتباهات شما  در نوسان گیری  از بازار از خرداد تا این لحظه  است اگر سبد سهام شما در زمره شرکتهائی قرار دارد که ارزش بازار آن نسبت به خرداد ماه افزایش داشته است شما در نوسان گیری از بازار موفق عمل کرده اید . 
اشتباه در نوسان گیری از تیر
این لیست رزومه اشتباهات شما  در نوسان گیری  از بازار از تیر ماه  تا این لحظه  است اگر سبد سهام شما در زمره شرکتهائی قرار دارد که ارزش بازار آن نسبت به خرداد ماه افزایش داشته است شما در نوسان گیری از بازار موفق عمل کرده اید . 
هجوم نقدینگی به سهام به تفکیک
هر شرکتی که معاملات سهام آن در 7 روز کاری گذشته بیش از صد در صد از معدا شش ماهه بیشتر باشد گاندید نوسان گیری است  .
رشد ارزش بازار نسبت به دیروز
شرکتهائی که ارزش بازار آنها نسبت به روز گذشته بیش از یک درصد رشد داشته کاندید نوسان گیری از بازارند .
جدول رتبه بندی نوسانگیر ها
با 20  شاخص شرکتهای بورسی امتیاز بندی شده و لیست 100 شرکت برتر بر اساس امتیاز در این شیت مانیتور میشود . برای تسلط بر شیوه امتیاز دهی به شیت" پاسخ به 100 سئوال شما " مراجعه کنید .امتیاز هر قسمت ثابت نیست و ممکن است در پایان هر هفته تغییر کند ، جمع امتیازات 100 امتیاز ، میزان استقبال مردم از یک سهم در یک و 2 هفته از کل امتیازات : 50 درصد ،وزن ارزان بودن سهم از کل امتیازات : 20 درصد ،وزن سود آوربودن سهم از کل امتیازات: 10 درصد ، وزن 4 سرنح اصلی در فهم وضعیت شرکت  از کل امتیازات 10 درصد ، وزن ده سرنخ فرعی در فهم وضعیت شرکت از کل امتیازات 10 درصد .تذکر : حدود 30 شرکت 50 درصد سهام معامله در یک تا دو هفته را پوشش می دهند و سهام معامله شده 50 درصد از امتیازات را شامل میشود لذا اگر  یک سهم از حوزه استقبال مردم خارج شد امکان دارد ( فقط امکان دارد و نه بیشتر )بلافاصله در سیستم امتیاز دهی از لیست 100 شرکت برتر حذف شود لیست به شدت در حال تغییر است در خرید و فروش سهام به این نکته توجه شود
لیست 15 شرکت نمونه
لیست سوم : از نظر اصول شرکتداری ورای اینکه قیمت سهم چگونه است گران است یا ارزان ، ملاک یک شرکت خوب بر چه اساسی در نقطه موجود باید استوار باشد ؟ اگر نسبت سود به فروش بیشتر از 22 درصد باشد ، بهای تمام شده به فروش کمتر از 60 درصد باشد ، نسبت بدهی به فروش کمتر از 50 درصد و رشد فروش نسبت به سال 96 کمتر از 190 درصد نباشد آن شرکت از نظر اصول شرکتداری در نقطه موجود شرکت خوبی است این ممکن است  ارتباطی به  نوسان قیمت سهام در کوتاه مدت نداشته  باشد  ممکن است قیمت سهام چنین شرکتی نزولی هم بشود
لیست بر اساس نگاه بلند مدت
با 20  شاخص شرکتهای بورسی امتیاز بندی شده و لیست 100 شرکت برتر بر اساس امتیاز در این شیت مانیتور میشود . برای تسلط بر شیوه امتیاز دهی به شیت " پاسخ به 100 سئوال شما " مراجعه کنید .امتیاز هر قسمت ثابت نیست و ممکن است در پایان هر هفته تغییر کند ، جمع امتیازات 100 امتیاز ، میزان استقبال مردم از یک سهم در یک و 2 هفته از کل امتیازات : 50 درصد ،وزن ارزان بودن سهم از کل امتیازات : 20 درصد ،وزن سود آوربودن سهم از کل امتیازات: 10 درصد ، وزن 4 سرنح اصلی در فهم وضعیت شرکت  از کل امتیازات 10 درصد ، وزن ده سرنخ فرعی در فهم وضعیت شرکت از کل امتیازات 10 درصد .تذکر : حدود 30 شرکت 50 درصد سهام معامله در یک تا دو هفته را پوشش می دهند و سهام معامله شده 50 درصد از امتیازات را شامل میشود لذا اگر  یک سهم از حوزه استقبال مردم خارج شد امکان دارد ( فقط امکان دارد و نه بیشتر )بلافاصله در سیستم امتیاز دهی از لیست 100 شرکت برتر حذف شود لیست به شدت در حال تغییر است در خرید و فروش سهام به این نکته توجه شود
چه سهامی گران نیستند
اهمیت این شیت : 20  امتیاز ، میانگین شرکتهای بورسی نسبت سود خالص به ارزش بازار سه درصد است شرکتهای بالای 3 درصد با رنگ سبز نشان داده شده  و امتیاز می گیرند، .روش محاسبه سود خالص  : در صورتی  سود خالص یکساله اعلام شده باشد از آن استفاده میشود ولی اگر سود خالص میان دوره ای اعلام شده باشد مثلا شش ماهه ضرب دو 2 میشود و به این طریق سود خالص تعدیل شده یکساله بدست می آید
چه شرکتهائی سود آورند
اهمیت شیت : 10 امتیاز ، میانگین سود شرکتهای بورسی به فروش 22 درصد است شرکتهائی که نسبت سود به فروش کمتر از میانگین بورس است در این شیت امتیاز می گیرند و با رنگ سبز مشخص شده اند شرکتهائی که نسبت سود به فروش 22 درصد و بیشتر باشد شرکتهای کم ریسک ارزیابی میشوند
چه شرکتهائی ارزان اداره میشوند
درجه اهمیت : 2.5 امتیاز ،  میانگین نسبت بهای تمام شده به فروش در شرکتهای سودده بورسی 53 درصد است ،  شرکتهائی که نسبت بهای تمام شده  به فروش کمتر از 53 درصد باشد از این دید و صرفا از این دید کم ریسک ارزیابی میشود و ارزان اداره میشوند
شرکتهای دارای بدهی معقول
اهمیت  این شیت : 2.5 امتیاز ،میانگین نسبت بدهی به فروش شرکتهای بورسی  76 درصد بود در سبد سهام اگر شما اگر این نسبت بالای 76 درصد بود سبد شما پر ریسک است  شرکتهای سبز رنگ نسبت بدهی به فروش کمتر از 76 درصد را نشان می دهد  و امتیاز می گیرند
شرکتهای دارای بازار گردان قوی
درجه اهمیت شیت : 2.5  امتیاز  ،  شرکتهای این لیست 80 درصد سود خالص بورس را ایجاد می کنند و ستون "E"  را ملاحظه کنید که چند درصد سهام معامله شده را به خود اختصاص داده اند ببینید شرکتهائی که 80 درصد سود خالص بورس را تولید کردند طی شش ماه گذشته چند درصد معاملات را به خود تخصیص داده اند که اصلا با هم تناسب ندارد و این عدم تناسب ریسک است و این ریسک تخلیه میشود و هر کس این ریسک را قبول ندارد مطالب ما را دنبال نکند
چه شرکتهائی در فروش موفق ترند
درجه اهمیت این مولفه : یک امتیاز ، میانگین شرکتهای بورسی رشد فروش نسبت به سال 96 بالغ بر 156درصد می باشد شرکتهائی که رشد فروش بیشتر از 156درصد است سبز رنگ شده و امتیاز می گیرند 
برترین در سرعت گردش سرمایه خوب
ذرجه اهمیت شیت : 2.5 امتیاز ، میانگین نسبت موجودی مواد و کالا به فروش شرکتهای بورسی 20 درصد ، اگر نسبت موجودی مواد و کالا به فروش کمتر از 20  درصد باشد در شرایط غیر تورمی  شرکت امتیاز می گیرد و  شرکت  کم ریسک است و  گواه بهره وری بالای سرمایه است و  باید امتیاز بگیرد اما در شرایط فعلی ، موچودی مواد و کالا اگر بالا نباشد شرکت از شرایط تورمی به درستی استفتاده نکرده است  شرکتهائی که نسبت موجودی مواد و کالا به فروش بالای 20  درصد باشد از شرایط تورمی موجود به درستی استفاده می کنند و با رنگ سبز مشخص میشوند
بیشترین توزیع کنندگان سود سهم
توجه : از ایجا رتبه بنذی شرکتهای بورسی در سطح دو شروع میشود که ده فاکتور است و هر فاکتور  یک امتیاز می گرد درجه اهمیت شیت : یک  امتیاز ، هدف : امکان دسترسی مخاطب  به 80 درصد اطلاعات در ارتباط با موضوع شیت فراهم باشد، اطلاعات باید بگونه ای باشد که باعث گیجی و سردرگمی مخاطب نشود ، کثرت اطلاعات مانع از تصمیم گیری است ، ارائه صد در صد اطلاعات سردرگم کردن مخاطب است ، شرکتهای این شیت  80 درصد سود تقسیمی را پوشش می دهند .   ارائه 100 درصد اطلاعات لیست را 300 تائی می کند و خسته کننده میشود  در همه موارد این نکته رعایت شده است
سهم دارای بیشترین ارزش  زمین
درجه اهمیت شیت : یک امتیاز ، دومین شیت از ده شیتی است که هر کدام یک امتیاز دارد ،گفته میشود که ارزش مندی برخی شرکتها به ارزش زمین آنهاست یا در سطح وسیع تر به ارزش اموال غیر منقول آن است ستون سبز نشان می دهد 80 درصد خالص دارائی های ثابت فقط به این شرکتها تعلق دارد
پولدارترین شرکتها با  کسر بدهی
درجه اهمیت شیت : یک امتیاز ، در پایان ستون E و ستون G جمع تجمعی بدهی جاری و دارائی جاری شرکتهای این صفحه آمده است محاسبه کنید  در میانگین بورس ، نسبت بدهی جاری به دارائی جاری چقدر است ،  امتیاز دهی به سهمی که دارید  به 20 دقیقه زمان احتیاج دارد اگر حاضر نیستسد اینقدر وقت بگذارید و وارد بورس شده اید شخصیتا انسان پرریسکی هستید و با مبانی گرداندگان این مجموعه، سازگار نیستید و مطالب ما برای شما مفید نیست این شیت برای کسی که می خواهد سهم خود را آنالیز کند و به اشتباهات خود پی ببرد مفید است اگر معتقد هستید باید به دیگران نگاه کنید و سهم بخرید و اشتباهات خود را نباید شناسائی کنید مطالب ما را دنبال نکنید، این شیت نشان می دهد از نظر جریان وجوه نقد شرکت تا چه اندازه ثروتمند است. بدهی جاری مثل بدهی به بانک و مردم ؛  دارائی جاری مثل : موجودی مواد و کالا ، طلب از دیگران ، سپرده در بانکها و پیش دریافت از مشتری
چه سهامی بیشتر یارانه می گیرند
درجه اهمیت صفحه : یک امتیاز،   اگر سهم شما در این لیست باشد سهمی را خریده اید که به شدت یارانه انرژی می گیرد و یک  امتیاز به سهم بدهید .پتروشیمی ها ، فولادی ها و سیمانی ها 70 درصد یارانه انرژی به تولید را به خود اختصاص می دهند یارانه انرژی با قیمت نفت و نرخ دلار در ایران سنجیده میشود قیمت نفت در چهان 30 درصد سقوط کرده اما نرخ دلار بیشتر از سقوط قیمت نفت افزایش یافته است ( نسبت به قبل از کرونا ) لذا یارانه انرزی بیشتر شده است
سهم دارای بیشترین سرمایه گذاری
درجه اهمیت : یک امتیاز ، این صفحه  نشان می دهد شرکت چقدر دید بلند مدت دارد ، قسمت سبز رنگ نشان می دهد 80 درصد از سرمایه گذاری و سایر دارائی ها به این شرکتها تعلق دارد
برترین ها  در جذب پول از بورس
درجه اهمیت : یک  امتیاز ، اگر سهم شما درستون D  تا 80 درصد تامین مالی از طریق بورس را پوشش می دهد این  شرکت  از شرایط موجود بورس برای تقویت بنیه مالی شرکت استفاده کرده و باید به این نکته بها و امتیاز داد
موفق ترین ها در استفاده از پول
درجه اهمیت : یک امتیاز ، میانگین دارائی جاری به فروش در شرکتهای بورسی :  86 درصد ،    اگر نسبت سرمایه درگیر به فروش کمتر از 30 درصد باشد در شرایط غیر تورمی شرکت از نظر مدیریت نقدینگی کم ریسک ارزیابی میشود ولی در وضع موجود هر چه این نسبت بالا باشد از تورم بیشتر استفاده شده و بهتر است در این شیت شرکتهائی که این نسبت کمتر از 86 درصد بود حذف شد .
چه شرکتهائی بهتر مدیریت میشوند
درجه اهمیت شیت : یک امتیاز ، : بررسی کنید آیا شرکت نسبت به گذشته بهتر اداره میشود ؟بهترین شاخص مقایسه بهای تمام شده در سال جاری نسبت به سال 95 است اگر این نسبت کمتر شده باشد شرکت بهتر اداره میشود
ارزیابی بیمه ها با شاخص متفاوت
توجه : شاخص های 20 گانه برای ارزیابی شرکتهای بیمه ای مناسب نیست و از آن  استفاده نکنید ، برای فهم انچه در درون یک شرکت بیمه ای می گذرد ضریب حسارت تنها شاخص تعیین کننده است که منعکس کننده کلیه اطلاعات است که البته در گزارش مجمع می آید و سالی یکبار بروز میشود   در کوتاه مدت  به  نسبت سهام معامله شده در دو هفته به ارزش سهام شناور توجه شود.
ارزیابی بانکها با شاخص متفاوت
توجه : شاخص های 20 گانه برای ارزیابی بانکها مناسب نیست شاخص مناسب ستون B  هست،  اگر درصد تسهیلات  با احتساب سرمایه گذاریها با کسر معوقات و کسر خالص بدهی به سایر بانکها به چهار سپرده کمتر از 60 درصد باشد بانک پر ریسک بوده و از لیست حذف شده است
آنالیز سرمایه گذاری ها
شاخص های بیست گانه برای ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری مناسب نیست ، میانگین سود خالص شرکت های سود ده بورس به ارزش بازار 3 درصد است شرکتهای بیمه ای که از میانگین 3 درصد کمتر بودند از لیست حذف شدند ، در کوتاه مدت ، نسبت سهام خریده شده طی دو هفته به ارزش سهام شناور، شاخص کم ریسک تری است
علت افزایش سهام  - دید کلی
لیست زیان های آینده در بورس

لینک خرید اشتراک ماهانه سطح 2 (180 هزار تومان)

https://riskac.ir/Product/PriceList

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ 0 0 0 3718 لینک کوتاه: riskac.ir/3575

رایگان