لیست رتبه بندی روزانه سهام سطح یک

 لیست رتبه بندی  روزانه سهام سطح یک 

 

هر روز از ساعت 9:30 تا 12:30 هر یک ساعت بروز رسانی می شود 

ساعت 13:30 لیست نهایی هر روز منتشر می شود

لیست به صورت فایل اکسل می باشد و قابل دانلود 

قیمت اشتراک ماهانه سطح یک 90هزار تومان می باشد

در قسمت مستندات مرتبط یک نمونه از لیست قایل دانلود است به همراه ویدیو اموزش استفاده از لیست

اطلاعات  لیست سطح یک  به شرح زیر می باشد :

سهام خوب امروز در 30 دقیقه
سهام خوب در سه روز
تغییر رفتار سهامدار در 3 روز
سهام خوب در یک هفته گذشته
سهام خوب در دو هفته گذشته
سهام خوب در یک ماه گذشته
سهم های خوب از 16 مرداد
سهام خوب از اردیبهشت 99
لیست اول نوسان گیری از بزرگ ها
لیست حقوقی ها لیست دوم امروز
گل کاشتن حقوقی ها تا این ساعت
مکمل لیست دوم خرید حقوقی 1 روز
مکمل لیست دوم فروش حقوقی 1 روز
مکمل لیست دوم حقوقی خرید 14 ماه
مکمل لیست دوم حقوقی فروش 3 ماه
مکنل لیست دوم حقوقی خرید 3 ماه
مکمل لیست دوم حقوقی سرمایه
لیست خرید حقیقی ها لیست سوم
گل کاشتن حقیقی ها تا این ساعت
مکمل لیست 3 خرید حقیقی 14 روز
مکمل لیست 3 فروش حقیقی 14 روز
مکمل لیست سوم خرید حقیقی3 ماه
مکمل لیست سوم فروش حقیقی  3 ماه
مکمل لیست 3 حقیقی خالص سرمایه
مکمل لیست حقیقی و حقوقی
لیست چهارم نوسان گیرها
لیست چهارم نوسان گیرهای 2
نحوه استفاده لیست نوسان گیرها
لیست چهارم خرید سهم یک روز
لیست چهارم خرید سهم 3 روز
لیست چهارم خرید سهم در 1 هفته
لیست چهارم خرید سهم در 2 هفته
لیست چهارم خرید سهم شناور 1 هفته
لیست چهارم خرید سهم شناور 2 هفته
لیست چهارم رشد ارزش بازار 1 روز
لیست چهارم رشد ارزش بازار 3 روز
لیست چهارم رشد ارزش بازار 7 روز
لیست چهارم رشد ارزش بازار 14 روز
آموزش تفاوت لیست ها

لینک خرید اشتراک ماهانه سطح یک 90هزار تومان

https://riskac.ir/Product/PriceList

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ 0 0 0 8357 لینک کوتاه: riskac.ir/3567

رایگان