رتبه بندی روزانه سهام22مرداد/سطح دو

لیست روانه رتبه بندی سهام  به صورت فایل اکسل می باشد پس از ثبت نام می توانید فایل اکسل را در همین صفحه دانلود کنید

لیست به صورت روزانه منتشر می شود

این لیست در سی شیت اطلاعات شرکت ها را طبقه بندی می کند :

این لیست در سی شیت اطلاعات شرکت ها را طبقه بندی می کند :
جدول امتیازات صد شر کت برتر
در یک هفته چه سهامی خریدند
خرید سهام در ٧ روز با الگوی سهام شناور
در دو هفته چه سهامی خریدند
خرید سهام در دو هفته با الگوی سهام شناور
نسبت سود خالص به ارزش بازار
برترین ها در نسبت سود به فروش
شرکت های دارای هشتاد درصد سود خالص
برترین ها در ارزان اداره شدن
بهترینها در نسبت  بدهی به فروش
بهترین ها در سرعت گردش سرمایه
بیشترین تقسم کنندگان سود
با خرید چه سهمی زمین می خرید ؟
پولدار ترین شرکتها
شرکتهای یارانه بگیر
چه بخش هائی بیشتر سودآورند
سرمایه گذار ترین شرکتها
رقابت پذیری شرکتها با خارج
موفق ترین شرکتها در جذب پول
بهره ورترین ها در استفاده از پول
دارندگان هشتاد درصد سهام شناور
بهترین ها در توان مدیریت
بیمه
بانک
شرکت های سرمایه گذار
معیار مردم در خرید سهام در شش ماه
لیست تصمیمات خوب و بد از تیر
لیست اشتباهات شما از خرداد نود و نه
پاسخ به صد سئوال شما
لیست زیان های آینده در بورس

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 0 0 0 2112 لینک کوتاه: riskac.ir/3419